Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy załącznik do uchwały nr XX/125/2000 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18.05.2000r.

STATUT ZSP W STANICY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MICROSOFT TEAMS