Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy załącznik do uchwały nr XX/125/2000 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18.05.2000r.